Ya Kundendu Lyrics

Ya Kundendu Lyrics

🎧 Credit

Language : Sanskrit
Lyrics : Traditional
Composer : Traditional
Artist : Susmirata Dawalkar

🎧 Lyrics

Ya Kundendu Lyrics

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं

वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌।

हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌

वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥२॥

Ya Kundendu Lyrics

Read More

O Maiya Shringar Tera Lal Hai Lyrics

Karpur Gauram Karunavtaram

Leave a Comment