Shiv Tandav Lyrics Hindi

Shiv Tandav Lyrics Hindi

Shiv Tandav Lyrics Hindi ॥ शिव तांडव स्तोत्र ॥ जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌ । डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः …

Read more

error: Content is protected !!